Когато ми предложиха да напиша бележки към „Каталог на българското вино”, все още не знаех каква среща ми предстои. Всъщност тук не става дума за сухи цифри и скучна информация. „Каталогът” е сериозен и интересен труд, предназначен за широка и добре информирана аудитория – хора от бизнеса с интереси към виното, търговци, професионалисти от бранша, ценители на виното, туристи с насочено към темата любопитство...

Всички ще се съгласим, че в последните години в България отново се произвеждат хубави вина. И това не е само наша констатация. Нашите вина и техните почитатели заслужиха този труд.

Освен богатата информация, която ще намерите, „Каталогът” съдържа описание на вината, създадени в различни райони на България и от различни производители. Ще се възхитите на богатия професионален и същевременно достъпен език. Убедена съм, че ще поискате да опитате вината, които не познавате, а защо не и да посетите избите, в които се създават.

Септември 2012 г.
Д-р Неда Проданова, енолог