• Всички вина са дегустирани през 2018 година.
  • Дегустаторите, повечето образовани любители на вино, имат достатъчен опит, интерес, знания и речник, за да представят пълноценно вината на читателите.
  • Дегустирани, описани и оценени са сухи тихи вина в стандартна стъклена бутилка.
  • Някои познати вина, включително добри, отсъстват от каталога, защото или не са предоставени за дегустация, или са отхвърлени поради дефект.
  • Вината, произведени от бели сортове по технология за червено вино, не са оценени и са представени в различен шрифт.
  • Вината са разпределени в ценови граници според цената на дребно в специализирани магазини. Възможни са отклонения.
  • Избите са представени с точни адреси, координати и контакти. Посочени са предоставените от тях услуги - хотел, ресторант, условия за дегустация и др.
  • Всички символи и обозначения са представени и описани на следващата страница.