обл. Благоевград, общ. Петрич, с. Долно Спанчево 2869
тел.: +359 886 654 020
e-mail:
Координати: 41° 24' 59'' N, 23° 22' 39'' E
www.abdyika.se

Капацитетът на избата е 75 хил. бут. годишно, като основно се винифицира грозде от собствени лозя от сортове типични за региона като Ранна мелнишка лоза, Руен, Широка мелнишка лоза, а и някои нетипични дори за България като Шенин блан и Асиртико.

Дегустирани вина 2019

Estate blend, Abdyika Melnik tradition, Abdyika Розе, Abdyika First selection, Abdyika