гр. Търговище 7700, бул. „29-ти януари” 8
тел.: +359 601 696 02; +359 601 696 18
Координати: 43°15'28''N 26°34'36''E
e-mail: ;
www.lvk-vinprom.com
Facebook.com/ЛВК-Винпром-Търговище

„ЛВК-Винпром Търговище” е основан през 1947 година чрез сливане на няколко малки изби в района. Винарната е разположена в Североизточния лозарски регион на България, състоящ се основно от хълмисти и полухълмисти терени. Средната надморска височина е 200 м. Избата разполага с 7000 декара.

Дегустирани вина 2013

Траминер, Cuvèe Prestige Каберне Фран, Cuvèe Prestige Mерло, Кот Малбек и Карменер, Cuvèe Prestige Совиньон блан, Targovishte Шенин и Совиньон блан 2011, Targovishte Шенин и Совиньон блан 2009, Targovishte Траминер, Targovishte Шардоне, Targovishte Шардоне и Вионие, Targovishte Розе, Targovishte

Дегустирани вина 2014

Совиньон блан, Targovishte Шенин и Совиньон блан, Targovishte Траминер, Targovishte Каберне совиньон резерва, Targovishte

Дегустирани вина 2015

Пино ноар, Targovishte Совиньон блан, Targovishte Шенин и Совиньон блан, Targovishte

Дегустирани вина 2016

Мускат, Zodiac Пино ноар, Targovishte Розе, Targovishte Мускат, Targovishte

Дегустирани вина 2017

Траминер, Targovishte

Дегустирани вина 2018

Совиньон блан, Targovishte

Дегустирани вина 2019

Шардоне, Targovishte Траминер, Targovishte Розе, Targovishte Карменер, Targovishte Мерло, Targovishte reserve Каберне совиньон, Targovishte reserve