обл. Шумен, гр. Велики Преслав 9850, Промишлена зона
тел: +359 538 420 15
Координати: 43°09'47''N 26°49'31''E
e-mail:
www.vinex.bg
Facebook.com/vinexpreslav

Избата е създадена през 1948 година и притежава лозята разположени в района на Хан Крум, Велики Преслав и Нови пазар.

Дегустирани вина 2013

Шардоне, Rubaiyat Каберне совиньон и Мерло, Rubaiyat Совиньон блан, Golden Age Траминер 2011, Golden Age Траминер 2010, Golden Age Пино ноар, Golden Age Мерло, Golden Age Каберне совиньон 2011, Golden Age Каберне совиньон 2010, Golden Age Сира, Golden Age Пино гри, Novi Pazar Шардоне, Novi Pazar Ризлинг, Novi Pazar Мускат, Preslav Шардоне, Preslav Шардоне, Совиньон блан и Пино гри, Trilogy Мавруд, Каберне совиньон и Карменер, Trilogy Vinex Preslav, Trilogy

Дегустирани вина 2014

Шардоне, Rubaiyat Каберне совиньон и Мерло, Rubaiyat Каберне совиньон, Каберне фран, Сира и Карменер, Rubaiyat Совиньон блан, Golden Age Шардоне, Golden Age Траминер, Golden Age Каберне совиньон, Golden Age Сира, Golden Age Каберне фран, Golden Age Пино гри 2012, Novi Pazar Пино гри 2011, Novi Pazar Шардоне, Novi Pazar Рейнски ризлинг 2012, Novi Pazar Рейнски ризлинг 2011, Novi Pazar Trilogy, Novi Pazar Muskat, Preslav

Дегустирани вина 2015

Розе, Talisman Совиньон блан, Talisman Шенин блан, Talisman Trilogy, Golden Age Розе, Golden Age Траминер, Golden Age Шардоне, Golden Age Совиньон блан, Golden Age Каберне фран, Golden Age Каберне совиньон, Golden Age Рейнски ризлинг Шардоне, Novi Pazar Пино гри, Novi Pazar Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло и Малбек, Rubaiyat Шардоне, Rubaiyat

Дегустирани вина 2016

Каберне совиньон, Preslav Шардоне, Preslav Траминер Хан Крум Розе, Talisman Вионие, Talisman Совиньон блан, Talisman Шардоне, Novi Pazar Рейнски ризлинг, Novi Pazar Пино гри, Novi Pazar Шардоне, Golden Age Пино ноар, Golden Age Каберне фран, Golden Age Сира, Golden Age Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло и Малбек, Rubaiyat Шардоне, Rubaiyat

Дегустирани вина 2017

Мускат, Preslav Шардоне, Preslav Каберне совиньон, Preslav Траминер Хан Крум, Talisman Вионие, Talisman Совиньон блан, Talisman Шардоне, Novi Pazar Пино гри, Novi Pazar Рейнски ризлинг, Novi Pazar, Совиньон блан, Golden Age Траминер, Golden Age Шардоне, Golden Age Сира, Golden Age Пино ноар, Golden Age Каберне фран, Golden Age Розе, Rubaiyat Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло и Малбек, Rubaiyat Шардоне, Rubaiyat Supreme, Rubaiyat

Дегустирани вина 2018

Рейнски ризлинг, Novi Pazar Шардоне, Golden age Совиньон блан, Golden age Пино ноар, Golden age Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло и Сира, Rubaiyat

Дегустирани вина 2019

Пино гри, Novi Pazar Рейнски ризлинг, Novi Pazar Пино ноар, Rubaiyat Каберне совиньон и Мерло, Rubaiyat