Вината се винифицират в „Ловико Лозари”.
тел.: +359 618 200 55
e-mail:
www.gulbaniswine.com
Facebook.com/GulbanisWine

„Гулбанис Вайн” разполага с 450 дка лозя. Имението се състои от два лозови масива и е разположено в централната част на България, на север от Велико Търново. Двата масива се намират на 320 м надморска височина.

Дегустирани вина 2013

Розе, Gulbanis wine Каберне фран, Gulbanis wine Сира, Gulbanis wine Мускато бианко, Gulbanis wine

Дегустирани вина 2014

Moscato Bianco, Gulbanis wine Розе, Gulbanis wine Каберне фран, Gulbanis wine Сира, Gulbanis wine Каберне фран, Ryahovets Fortress Ryahovets Fortress

Дегустирани вина 2015

Розе, Gulbanis wine Шардоне, Gulbanis wine Мускато бианко, Gulbanis wine Каберне совиньон кафяв етикет, Gulbanis wine Мерло, Gulbanis wine Сира, Gulbanis wine Каберне фран, Gulbanis wine

Дегустирани вина 2016

Мускато бианко, Gulbanis wine Каберне фран, Gulbanis wine

Дегустирани вина 2017

Каберне совиньон и Сира, Black Stork Мускато бианко и Шардоне, Black Stork Розе, Gulbanis wine Шардоне, Gulbanis wine Гевюрцтраминер, Gulbanis wine Мускато бианко, Gulbanis wine Каберне совиньон, Gulbanis wine Сира, Gulbanis wine Каберне фран, Gulbanis wine

Дегустирани вина 2018

GVT

Дегустирани вина 2019

Каберне совиньон и Сира, Black Stork Розе, Black Stork Розе, Gulbanis wine Мускато бианко, Gulbanis wine Совиньон блан, Yantra Каберне фран, Yantra