обл. Сливен, общ. Нова Загора, с. Еленово 8943, ул. „Лозарски стан” 1
тел.: + 359 44 500 437
Координати: 42°23'07''N 26°08'42''E
e-mail:
Технолог: Десислава Байчева
Агроном: Алберто Ла Росса
www.emiroglio-wine.com
Facebook.com/EdoardoMiroglio
Дегустация и посещение на избата - след предварителна резервация на телефон +359 889 066 330. Към избата има хотел с 10 стаи, ресторант и дегустациона зала.

Винарска изба „Едоардо Миролио” е създадена през 2002 година в района на село Еленово, на 15 км от град Нова Загора. Заобиколена е от лозови масиви, разположени по хълмистите склонове, естествено езеро и зелени ливади, които създават отлични условия за развитие на винен туризъм. Годишният производствен капацитет на винарска изба „Едоардо Миролио” е 1 милион литра вино.

Дегустирани вина 2013

Brut, Естествено пенливо вино Rose Brut, Естествено пенливо вино Шардоне Еленово ЗНП, Edoardo Miroglio Reserve Мерло Еленово, Edoardo Miroglio Reserve Каберне совиньон Еленово, Edoardo Miroglio Reserve Пино неро, Edoardo Miroglio Reserve Пино неро, Edoardo Miroglio Reserve Каберне фран Еленово, Edoardo Miroglio Reserve Soli invicto Еленово, Edoardo Miroglio Reserve Совиньон блан, Edoardo Miroglio Мускат отонел, Edoardo Miroglio Траминер, Edoardo Miroglio Шардоне, Edoardo Miroglio Розе де ноар, Edoardo Miroglio Каберне фран, Edoardo Miroglio Каберне фран, Edoardo Miroglio Мавруд История без край, Edoardo Miroglio Мелник История без край, Edoardo Miroglio Букет История без край, Edoardo Miroglio White, Soli Rose, Soli Пино ноар, Soli Совиньон блан, Sant Ilia Мускат отонел, Sant Ilia Траминер 2011, Sant Ilia Траминер 2010, Sant Ilia Шардоне, Sant Ilia Розе, Sant Ilia Каберне совиньон, Sant Ilia

Дегустирани вина 2014

Пино Неро резерва 2010 Пино Неро резерва 2009 Шардоне 2010, Elenovo Шардоне 2009, Elenovo Soli invicto, Elenovo Каберне совиньон, Elenovo Мавруд, Elenovo Каберне фран 2010, Elenovo Каберне фран 2009, Elenovo Мерло, Elenovo Рубин, Elenovo Шардоне, Edoardo Miroglio EM Траминер, Edoardo Miroglio EM Совиньон блан, Edoardo Miroglio EM Блан де ноар, Edoardo Miroglio EM Мускат отонел, Edoardo Miroglio EM Розе де ноар, Edoardo Miroglio EM Букет, Istoria Bez Kray Мавруд, Istoria Bez Kray Мелник, Istoria Bez Kray Ризлинг, Траминер, Шардоне и Совиньон блан, Soli Розе, Soli Пино ноар, Soli Каберне совиньон и Мерло, Soli Совиньон блан, Sant Ilia Мерло и Мавруд, Sant Ilia Мерло, Sant Ilia

Дегустирани вина 2015

Траминер, St. Ilia Мускат отонел, St. Ilia Шардоне, St. Ilia Совиньон блан, St. Ilia Мерло, St. Ilia Каберне совиньон, St. Ilia Мерло и Мавруд, St. Ilia Червено, BIO Бяло, BIO Каберне совиньон и Каберне фран, Soli Пино ноар, Soli Розе, Soli Шардоне, Совиньон блан, Ризлинг и Гевюрцтраминер, Soli Мавруд, Istoria Bez Kray Букет, Istoria Bez Kray Мерло, Edoardo Miroglio EM Пино ноар, Edoardo Miroglio EM Каберне совиньон, Edoardo Miroglio EM Каберне фран, Edoardo Miroglio EM Rose de noir, Edoardo Miroglio EM Мускат отонел, Edoardo Miroglio EM Blanc de noir, Edoardo Miroglio EM Совиньон блан, Edoardo Miroglio EM Траминер, Edoardo Miroglio EM Шардоне, Edoardo Miroglio EM Шардоне, Elenovo Мерло, Elenovo Мелник, Elenovo Рубин, Elenovo Мавруд, Elenovo Каберне фран, Elenovo Soli invicto, Elenovo Pinot Nero Reserve

Дегустирани вина 2016

Мускат отонел, Sant Ilia Шардоне, Sant Ilia Совиньон блан, Sant Ilia Мерло, Sant Ilia Каберне совиньон, Sant Ilia Мерло и Мавруд, Sant Ilia Розе, BIO Бяло, BIO Червено, BIO Розе, Soli Бяло, Soli Червено, Soli Траминер, Edoardo Miroglio EM Совиньон блан, Edoardo Miroglio EM Blan de noir, Edoardo Miroglio EM Rose de noir, Edoardo Miroglio EM Мускат отонел, Edoardo Miroglio EM Шардоне, Edoardo Miroglio EM Мерло, Edoardo Miroglio EM Пино ноар, Edoardo Miroglio EM Каберне фран, Edoardo Miroglio EM Шардоне, Elenovo Рубин, Elenovo Мерло, Elenovo Мавруд, Elenovo Каберне совиньон, Elenovo Каберне фран, Elenovo Pinot Nero Reserve

Дегустирани вина 2017

Мускат отонел, Sant Ilia Шардоне, Sant Ilia Совиньон блан, Sant Ilia Розе, Soli Бяло, Soli Червено, Soli Розе, BIO Бяло, BIO

Червено, BIO

Мускат отонел, Edoardo Miroglio EM

Траминер, Edoardo Miroglio EM Совиньон блан, Edoardo Miroglio EM Шардоне, Edoardo Miroglio EM Blan de Noir, Edoardo Miroglio EM Rosé de Noir, Edoardo Miroglio EM Пино ноар, Edoardo Miroglio EM Каберне фран, Edoardo Miroglio EM Pinot Nero Reserve, Elenovo Шардоне, Elenovo Мерло, Elenovо Мавруд, Elenovo Рубин, Elenovo Каберне совиньон, Elenovo Каберне фран, Elenovo

Дегустирани вина 2018

Мускат отонел, Sant Ilia Совиньон блан, Sant Ilia Мерло, Sant Ilia Каберне совиньон, Sant Ilia Розе, Soli Бяло, Soli Червено, Soli Розе, BIO Бяло, BIO Червено, BIO Мавруд, Edoardo Miroglio EM Пино ноар, Edoardo Miroglio EM Каберне фран, Edoardo Miroglio EM Rose de noir, Edoardo Miroglio EM Совиньон блан, Edoardo Miroglio EM Мускат отонел, Edoardo Miroglio EM Blan de Noir, Edoardo Miroglio EM Траминер, Edoardo Miroglio EM Шардоне, Edoardo Miroglio EM Pinot Nero Reserve Мерло, Elenovo Рубин, Elenovo Каберне совиньон, Elenovo Каберне фран, Elenovo Мавруд, Elenovo Шардоне, Elenovo Soli Invicto

Дегустирани вина 2019

Мускат отонел, Sant Ilia Совиньон блан, Sant Ilia Шардоне, Sant Ilia Розе, Soli Бяло, Soli Розе, BIO Бяло, BIO Червено, BIO Бяло, 2016 Мавруд, Edoardo Miroglio EM Мерло, Edoardo Miroglio EM Каберне фран, Edoardo Miroglio EM Rose de noir, Edoardo Miroglio EM Совиньон блан, Edoardo Miroglio EM Мускат отонел, Edoardo Miroglio EM Траминер, Edoardo Miroglio EM Шардоне, Edoardo Miroglio EM Blanc de noir, Heritage Червено, Heritage Шардоне, Elenovo Мерло, Elenovo Каберне фран, Elenovo Каберне совиньон, Elenovo Мавруд, Elenovo Рубин, Elenovo Pinot Noir Reserve Soli Invicto

Етикети: ХотелРесторантДегустацияВинен тур