обл. Пловдив, гр. Съединение 4190, ул. „Пирин планина” 1
тел.: +359 318 98 501
e-mail:
Координати: 42°15'41.2''N, 24°31'77.7''E
Технолог: Владимир Влъчков
www.veranoazur.com
Facebook.com/VeranoAzur

Избата притежава общо 8000 дка собствени лозови масиви в землищата на селата Найден Герово, Правище, Драгомир и др. Избата е изцяло обновена през 2002 година, простира се на площ от 700 кв. м. и в нея се произвеждат над 2 милиона литра вино.

Дегустирани вина 2015

Червено, Verano azur Розе, Verano azur Бяло, Verano azur Розе, Pixels Совиньон блан, Pixels Дорнфелдер, F2F Каберне совиньон, Сира и Регент, F2F Шардоне, F2F

Дегустирани вина 2016

Бяло, Verano azur Розе, Verano azur Червено, Verano azur Совиньон блан, Pixels Розе, Pixels Шардоне, F2F Каберне совиньон, Сира и Регент, F2F Дорнфелдер, F2F

Дегустирани вина 2017

Бяло, Verano azur Розе, Verano azur Червено, Verano azur Каберне совиньон, Pixels Совиньон блан, Pixels Розе, Pixels Шардоне, F2F Дорнфелдер, F2F Каберне совиньон, Сира и Регент, F2F

Дегустирани вина 2017

Вината на избата не са дегустирани.

Дегустирани вина 2018

Вината на избата не са дегустирани.

Дегустирани вина 2019

Вината на избата не са дегустирани.