Вината на Алекс Канев са в малки серии от подбрано грозде.

Дегустирани вина 2016

Розе

Дегустирани вина 2017

Розе

Дегустирани вина 2018

Розе

Дегустирани вина 2019

Вината не са дегустирани.