Виненият проект е свързан с известната българска еноложка Екатерина Гаргова. Въодушевена от дългото търсене на модерния вкус на виното, тя решава, че винените мостове ще са срещи с вина от балкански сортове и ще показват неповторимия вкус на Балканите.

Дегустирани вина 2016

Мавруд

Дегустирани вина 2017

Вината на проекта не са дегустирани.

Дегустирани вина 2018

Вината на проекта не са дегустирани.

Дегустирани вина 2019

Вранец, 2013 Вранец, 2012 Вранец, 2011 Гъмза, Wine Bridges Димят, Wine Bridges Мавруд, 2016, Wine Bridges Мавруд, 2013, Wine Bridges