Вината Мелвино са от собствeни лозя в Югозападна България и са винифицирани във ВИ Синтика.

Дегустирани вина 2016

Melvino reserve

Дегустирани вина 2017

Розе Мелник 55 Reserve

Дегустирани вина 2018

Melvino rose, Melvino Сандански мискет и Мускат отонел, Melvino Розе, Melvino Мелник 55, Melvino

Дегустирани вина 2019

Melvino rose Сандански мискет и Мускат отонел, Melvino Розе, Melvino Мелник 55, Melvino