Вината на избата се винифицират в "Домейн Бойар", ВИ "Тодорофф" и "Асеновград".
тел.: +359 888 503 010
e-mail:
www.santamaria.bg
Facebook.com/SantaMariaWine

Избата произвежда вина от 400 декара собствени лозови масиви, които се намират по южните склонове на Сакар планина, в района на Свиленград.

Дегустирани вина 2016

Совиньон блан, Legera Шардоне, Legera Сира, Legera Мерло, Legera Розе Glasses / Очила, Santa Maria Розе Classic, Santa Maria Розе, Santa Maria Шардоне, Santa Maria Совиньон блан, Santa Maria Мерло, Santa Maria Каберне совиньон, Мерло, Пти вердо, Santa Maria Рубин, Santa Maria Каберне совиньон, Мерло и Сира, Santa Maria

Дегустирани вина 2017

Сира, Legera Мерло, Legera Шардоне, Legera Рубин, Santa Maria Розе Класик, Santa Maria Совиньон блан, Santa Maria Каберне совиньон, Мерло и Пти вердо, Santa Maria Шардоне барик, Santa Maria

Дегустирани вина 2018

Сира, Legera Шардоне, Legera Совиньон блан, Legera Рубин, Santa Maria Шардоне barrique, Santa Maria

Дегустирани вина 2019

Розе, Legera Сира, Legera Мерло, Legera