Идеята на екипа на този проект, ръководен от Мария Христева, заедно с технолози и професионалисти в бранша да създадат най-доброто вино, от отглеждане на гроздето до крайния продукт.

Дегустирани вина 2018

MH Purple MH Silver MH Gold

Дегустирани вина 2019

MH Purple MH 12.12 MH Silver MH Blue