Ако отваряте тази книга, то и Вие сте заразени от вируса на любовта към виното. Независимо дали Вашият интерес е само към дегустацията на вина или бихте искали да знаете какво се случва в избата или на лозето, ще се радваме да сме Ви полезни.

Макар професията на винаря да е еднаква, грижата за лозето, лозата и гроздето да си приличат, оборудването и технологиите в избите да не се различават – всяка изба привнася собствен опит, идея и традиции, което и прави виното така различен продукт.

И в това издание оставаме верни на принципите си:

  • равнопоставеност - към всички изби подхождаме с еднакво усърдие и отговорност;
  • безпристрастност – оценката на вината е определена от опита, знанията и вкуса на екипа от дегустатори, без да се влияем от името, големината и историята на избата;
  • всеобхватност – стaраем се да обхванем всички изби и техните вина на пазара.

Ако интересът и любознателността Ви не приключват с течността в чашата, ако се интересувате от география, климат, традиции – посетете изби, разговаряйте с винари и... опитвайте вина!

Цвета Тановска и Катя Йончева