Когато ми предложиха да напиша бележки към „Каталог на българското вино”, все още не знаех каква среща ми предстои. Всъщност тук не става дума за сухи цифри и скучна информация. „Каталогът” е сериозен и интересен труд, предназначен за широка и добре информирана аудитория – хора от бизнеса с интереси към виното, търговци, професионалисти от бранша, ценители на виното, туристи с насочено към темата любопитство...

Каталогът, създаден от Цвета и Катя, е основополагащ за онези, които се интересуват от български вина, независимо къде живеят и дали могат да четат на кирилица. За първи път те са събрали в компактна книга внушително количество данни, съчетани с компетентното мнение на авторите и с практични съвети за виното.